top of page
Case #1 - udviklingsplan for en skole

En stor privatskole kontaktede os med henblik på at få hjælp til udviklingen af de fysiske rammer.

I samarbejde med et ingeniørfirma udarbejde vi en omfattende udviklingsplan, hvor både de bygningsfysiske rammer og pædagogiske/didaktiske rammer blev beskrevet.

Udviklingsplanen beskriver både et statusbillede, men gav ikke mindst også også en række udviklingspotentialer for at skolen visioner fortsat kunne udvikles og den undervisningsmæssige kvalitet kunne løftes op på nye niveauer.

Case #2 - Kortlægning af en kommunes plejehjem i forhold til at optimere indretningen til borgere med demens.

En stor privatskole kontaktede os med henblik på at få hjælp til udviklingen af de fysiske rammer.

I samarbejde med et ingeniørfirma udarbejde vi en omfattende udviklingsplan, hvor både de bygningsfysiske rammer og pædagogiske/didaktiske rammer blev beskrevet.

Udviklingsplanen beskriver både et statusbillede, men gav ikke mindst også også en række udviklingspotentialer for at skolen visioner fortsat kunne udvikles og den undervisningsmæssige kvalitet kunne løftes op på nye niveauer.

bottom of page