top of page

Ny Grønningen

Projekt: Konkurrence, Plejehjem

Bygherre: Aabenraa Kommune

Arkitekt: rasmusrasmus ApS

Samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, Wad landskabsarkitekter og LB Consult A/S

Opgave: Plejehjem med 24 boliger og tilhørende centerbygning og udenomsarealer

Lokation: Tinglev

År: 2019

Projektets arkitektur tager sit udgangspunkt i en skala fra det omkringliggende boligkvarter og Ny Grønningen bliver endnu et smukt boligområde i byen – ikke en institution. Hverdagslivet for beboerne bliver således en moderne arkitektonisk ramme, som i skala, udtryk og materialevalg minder om den bolig, beboerne typisk kommer fra. Boenhederne udformes som individuelle ”parcelhuse”, hvor hver boenhed har egen ”hoveddør” og ikke blot ligger på en institutionsgang.

Boenhederne er på bedste vis disponeret over samme planløsning, med boligerne placeret omkring et indre beskyttet gårdrum. Boligerne placeres i enheder på 2 til 4 boliger alle med hoveddøren mod det centrale gårdrum. Strukturen skaber en naturlig rundgang, hvor den fælles opholdsstue bliver ankerpunktet. Rundgangen har hele tiden kig til gårdhaven og på tværs af denne, så man altid kan orientere sig. Demente beboere eller beboere med kognitive forstyrrelser har således let ved at finde sin bolig eller den fælles opholdsstue.

Bytorv.jpg
Ankomst fra forplads til Ny Grønningen
Boenhed.jpg
Naturlig sammenhæng mellem opholdsrum og den beskyttede gårdhave, med stort fokus på oplevelsen af hjemlighed.
Servicebygning.jpg
I centerbygningen arbejdes bevidst med en oplevelse af at "gå på restaurant",
og caféarealer og aktivitetsrum vender mod det eksisterende bibliotek og borgerhus
Håndskitse_aerial.jpg
Projektets skala tager afsæt i de omkringliggende villakvarterer, mens centerbygningen i skala og udtryk danner en helhed med eksisterende bibliotek.
Plan 1_200.jpg
Bebyggelsens placeres i den nuværende bypark, med stor respekt for byens brug af parken. De eksisterende stiforbindelser trækkes således med ind gennem plejehjemmet og skaber et aktivt liv omkring boliger og centerbygning.
Facade_mod_øst_1_200.jpg
Opstalt
Planudsnit bolig 1_50 C.jpg
Planudsnit_fællesrum_1_50.jpg
Boligernes plan giver variationsfrihed til den enkelte til selv at indrette sit personlige hjem. På de få kvadratmeter skabes mange af de funktioner som beboerne kender fra det hjem de kommer fra, eksempelvis entré med bryggers, opholdsrum med køkken osv. På terrasserne etableres ligeledes skur, integreret bænk, overdækket opholdsareal og havelåge med adgang til fællesarealer.
Til top
bottom of page