Rasmus Challi

Partner, arkitekt maa
Master i projektledelse

rc@rasmusrasmus.dk Tel: +45 4083 8531

Rasmus har arbejdet i krydsfeltet mellem udviklings-/forskningsprojekter, bygherrerådgivning og de mere traditionelle arkitektkompetencer, hvor han har i private tegnestuer har arbejdet med både konceptudvikling og som projektleder på projekter i hele norden, de seneste år i den ledende stilling som rådgiver i en statslig organisation. Sideløbende har Rasmus drevet egen tegnestue med Rasmus Riis gennem mere end 10 år. Tilgangen er altid dialogbaseret og samtidigt udfordrende med udgangspunkt i den konkrete kontekst samt bygherres vilkår. 

Gennem de sidste 8 år har Rasmus tilegnet sig opfattende specialistkompetencer indenfor institutions- og skolebyggeri, hvor fokus har været på at skabe de bedst mulige rammer for den pædagogiske og undervisningsmæssige udvikling. Han har fungeret som rådgiver i talrige sammmenhænge, både i form af bygherrerådgiver, vidensperson, oplægsholder og medvirkende i forskningsprojekter. 

Rasmus har solid erfaring som projektleder på internationale - såvel som nationale niveau i både EU-, starts- og privat regi. 

Rasmus har været projektleder på en række markante bolig- og erhvervsprojekter som er løst med imponerende resultat, hvor materialitet, kvalitet, design, og arkitektur er gået op i en højere enhed. 

Lene Vestervang Olsen

Projektleder,  MBA, Educational leadership and Administation

LVOL@rasmusrasmus.dk Tel: +45 4038 4531

Lene har siden 2009 været koordinerende projektleder for Aarhus Kommunes projekt RUm til Leg og Læring, kaldet RULL. Projektet havde som formål at skabe visionære læringsmiljøer til børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Finansieringen skulle blandt andet ske via arealopdatering af kommunens samlede arealer til børn og unge. 

Lene stod i den forbindelse i spidsen for udvikling af nye areal- og finansieringsprincipper for skolebyggeri i Aarhus Kommune, som blev politisk vedtaget.

 

Disse principper er grundlaget i dag for Aarhus Kommunes nybyggeri af skoler og om- og udbygninger af de eksisterende skoler. Principperne også med til at sikre mere ensartede arealtildelinger i hele kommunen, da skolebyggerier igennem mere end hundrede år har meget forskellige forhold. 

Arealprincipperne betyder, at der er udviklet et skoleudbygningsprogram, hvor areal i forhold til prognoserne kan sammenholdes, hvilket giver et meget stærkt overblik over anlægsbehovet fremadrettet. 

I RULL-projektet blev der altid arbejdet ud fra et helhedsorienteret syn, hvor de fysiske rammer ses i forhold til den ønskede pædagogiske organisering og praksis. Hvilket Lene har gode forudsætninger for, som uddannet lærer med en MBA med Education som speciale. og da hun også igennem 25 år har været leder af og i uddannelsesinstitutioner, hvor udviklingsstrategierne altid har taget udgangspunkt i at få optimale fysiske rammer til at understøtte den ønskede pædagogiske organisering og praksis. Dette syn har været med til at sikre både en god anlægsøkonomi og driftsøkonomi af undervisningen.

Rasmus Hultberg Riis

Partner, arkitekt maa
Projektleder, Auditor i tilgængelighed

rr@rasmusrasmus.dk Tel: +45 2380 2096

Rasmus har igennem over 10 år fungeret som projektleder på store komplekse projekter i Danmark og norden, og haft talrige opgaver med bygherrerådgivning og brugerinvolvering på mange niveauer.

Rasmus har stærke kompetencer indenfor både projektudvikling og udførelse, og har stor erfaring med at føre projekterne sikker i mål, til gavn for alle involverede.

Med afsæt i en høj faglighed, har Rasmus et klart fokus på at opfylde både bygherres og brugers visioner og sikre varig værdi i projekterne.

Rasmus har nogle af landets bedste specialistkompetencer indenfor især universelt design og plejesektoren, hvor særlige brugerbehov kræver særlige kompetencer i at blive omsat til god arkitektur.

Med ydmyghed og omhu, bliver særlige behov omsat til en æstetisk og funktionel ramme, som øger livskvaliteten for brugerne.

 

Rasmus er med sin venlige fremtræden og sin præcise formuleringsevne en værdsat leder i workshops og brugergruppe sammenhænge.

Rasmus samler input fra alle sider og leverer fra første møde illustreret og gennemarbejdet projektmateriale. 

Jacob Lajer

Praktikant fra Aarhus Arkitektskole
Stud.arch

JL@rasmusrasmus.dk 

Jacob er studerende ved Arkitektskolen Aarhus, hvor han som et led af sin uddannelse er praktikant her ved rasmusrasmus. 

Jacob er med i et væld af vores forskellige opgaver, bl.a. tilbygning til en villa, nye boliger og design af en penthouselejlighed.  

Daniel Habtemariam

Bygningskonstruktør
Ba.arch

DH@rasmusrasmus.dk 

Benedicte Krone

Studentermedhjælper
Ba.arch

Daniel er uddannet bygningskonstruktør, hvor han har 3,5 års erfarring i ryggen. Han er med til at stå for den projekterende del af vores projekter der sikre smukke resultater fra skitsering til projektet står færdigt. 

Sideløbende med arbejdet ved rasmusrasmus læser Daniel på Arkitektskolen Aarhus.

 

Benedicte  er kandidatstuderende ved Arkitektskolen Aarhus, hvor hun har en bachelor i social bæredygtighed. Hun studerer på linjen bygningskultur og tektonik, der tager fat i forståelsen for materialer samt dansk byggeskik med fokus på nybyg. 

Foruden skitsering og grafisk arbejde på tegnestuens projekter, varetager Benedicte også sociale medier samt hjemmeside. 

 

© 2019 rasmusrasmus aps, arkitekter maa.