© 2019 rasmusrasmus aps, arkitekter maa.

rasmusrasmus er stiftet af Rasmus Challi og Rasmus Riis.

I mere end 10 år har vi samarbejdet omkring vores arkitektoniske visioner med opgaver både nationalt og international, med base i Aarhus.

Opgaverne spænder vidt; fra konsulent- og rådgivningsopgaver over strategier for by- og områdeudvikling, traditionel bygningsarkitektur til design og inventar.

rasmusrasmus arbejder med en høj faglighed indenfor arkitektur og bygherrerådgivning, og besidder nogle af landets stærkeste specialistkompetencer indenfor rådgivning og udvikling af sektorområderne institutioner, undervisning og senior- og ældre-/plejebyggeri.

 

Tilgangen i rasmusrasmus er helhedsorienteret, og vi arbejder altid i en tredeling mellem vilkårene i den aktuelle kontekst, jeres ønsker og behov samt vores faglighed. På den måde forsøger vi altid at finde det unikke i hver enkelt opgave, udtryk eller detalje samtidig med, at vi bevare blikket på de overordnede linjer i det lange perspektiv.

 

Processen mod resultatet er for os et vigtigt element i forventningsafstemningen med jer. Om vi aftaler et tæt parløb, involvering af flere brugere eller en tilgang hvor I ikke tæt involveret, har vi tunge projekt- og procesledererfaringer på alle niveauer og kan få jeres projekt trygt i mål.

 

Vi arbejder erfaringsbaseret i forhold til den sparring og udvikling vi bidrager med. Men ser samtidig hver enkelt opgave som en ny og unik situation.

Rasmus Challi

Partner, arkitekt maa
Master i projektledelse

Rasmus' erfaringer stammer henholdsvis fra private tegnestuer, hvor han har arbejdet med både konceptudvikling og som projektleder på projekter i hele norden, de seneste år i en ledende stilling som rådgiver i en statslig organisation. Sideløbende har Rasmus drevet egen tegnestue med Rasmus Riis gennem mere end 10 år.

 

Rasmus har arbejdet i krydsfeltet mellem udviklings-/ forskningsprojekter, bygherrerådgivning og de mere traditionelle arkitektkompetencer. Tilgangen er altid dialogbaseret og samtidig udfordrende med udgangspunkt i den konkrete kontekst samt bygherres vilkår.

 

Gennem de sidste 8 år har Rasmus tilegnet sig omfattende specialistkompetencer indenfor institutions- og skolebyggeri, hvor fokus har været på at skabe de bedst mulige rammer for den pædagogiske og undervisningsmæssige udvikling. Han har fungere som rådgiver i talrige sammenhænge, både i form af bygherrerådgiver, vidensperson, oplægsholder og medvirkende i forskningsprojekter.

Rasmus har solid erfaring som projektleder på internationalt- såvel som nationalt niveau i både EU-, stats- og privat regi.

 

Rasmus har være projektleder på en række markante bolig- og erhvervsprojekter som er løst med imponerende resultat, hvor materialitet, kvalitet, design og arkitektur er gået op i en højere enhed.

3 nedslag:

  • Stærke kompetencer indenfor projektledelse, hvor dialog og faglig involvering er i højsædet.

  • Unikke rådgivende specialistkompetencer indenfor institutions- og uddannelsesbyggeri.

  • Fokuseret på at fastholde en høj kvalitet i arkitekturen, både i udtryk, detalje og kvalitet.

Rasmus Hultberg Riis

Partner, arkitekt maa
Projektleder, Auditor i tilgængelighed

Rasmus har igennem mange år fungeret som projektleder på store komplekse projekter i Danmark og Norge, og haft talrige opgaver med bygherrerådgivning og brugerinvolvering på mange niveauer.

Rasmus har stærke kompetencer indenfor både projektudvikling og udførelse, og har stor erfaring med at føre projekterne sikker i mål, til gavn for alle involverede.

Med afsæt i en høj faglighed, har Rasmus et klart fokus på at opfylde både bygherres og brugers visioner og sikre varig værdi i projekterne.

Rasmus har nogle af landets bedste specialistkompetencer indenfor især tilgængelighed og plejesektoren, hvor særlige brugerbehov kræver særlige kompetencer i at blive omsat til god arkitektur. Med ydmyghed og omhu, bliver særlige behov omsat til en æstetisk og funktionel ramme, som øger livskvaliteten for brugerne.

 

Rasmus er med sin venlige fremtræden og sin præcise formuleringsevne en værdsat leder i workshops og brugergruppe sammenhænge.

 

Rasmus samler input fra alle sider og leverer fra første møde illustreret og gennemarbejdet projektmateriale.

 

3 nedslag:

  • Skaber de bedste vilkår for projekterne med sin evne til at stille de rigtige spørgsmål.

  • Solid erfaring som projektleder, både i udviklingsfaser og udførelsesfaser.

  • Måske landets bedste specialistkompetencer indenfor byggeri til personer med demens.