© 2019 rasmusrasmus aps, arkitekter maa.

Rasmus Challi

Partner, arkitekt maa
Master i projektledelse

rc@rasmusrasmus.dk Tel: +45 4083 8531

Rasmus' erfaringer stammer fra private tegnestuer, hvor han har arbejdet med især konceptudvikling og arkitektonisk kvalitet De seneste år har Rasmus været i en ledende stilling som rådgiver i en statslig organisation. Sideløbende har Rasmus drevet egen tegnestue med Rasmus Riis gennem mere end 12 år.

Rasmus har således arbejdet i krydsfeltet mellem udviklings-/ forskningsprojekter, bygherrerådgivning og de mere traditionelle arkitektkompetencer. 

 

Gennem de sidste 10 år har Rasmus tilegnet sig omfattende specialistkompetencer indenfor institutions- og skolebyggeri, hvor fokus har været på at skabe de bedst mulige rammer for den pædagogiske og undervisningsmæssige udvikling. Han har fungeret som rådgiver i talrige sammenhænge, både i form af bygherrerådgiver, vidensperson, oplægsholder og medvirkende i forskningsprojekter.

 

Rasmus har være projektleder på en række markante bolig- og erhvervsprojekter som er løst med imponerende resultat, hvor materialitet, kvalitet, design og arkitektur er gået op i en højere enhed.

Lene Vestervang Olsen

Projektleder,  MBA, Educational leadership and Administation

LVOL@rasmusrasmus.dk Tel: +45 4038 4531

Daniel Habtemariam

Bygningskonstruktør
Ba.arch

DH@rasmusrasmus.dk 

rasmusrasmus er stiftet af Rasmus Challi og Rasmus Riis.

I mere end 12 år har vi samarbejdet omkring vores arkitektoniske visioner med opgaver både nationalt og international, med base i Aarhus.

Opgaverne spænder vidt; fra konsulent- og rådgivningsopgaver over strategier for by- og områdeudvikling, traditionel bygningsarkitektur til produkt- og inventardesign.

rasmusrasmus arbejder med en høj faglighed indenfor arkitektur og bygherrerådgivning, og besidder nogle af landets stærkeste specialistkompetencer indenfor særligt rådgivning og udvikling af sektorområderne uddannelsesbyggeri, institutioner, senior- og ældre-/plejebyggeri samt universelt design.

 

Processen mod resultatet er for os et vigtigt element i forventningsafstemningen med jer. Om vi aftaler et tæt parløb, involvering af flere brugere eller en tilgang hvor I ikke tæt involveret, har vi tunge projekt- og procesledererfaringer på alle niveauer og kan få jeres projekt trygt i mål.

 

Vi arbejder erfaringsbaseret i forhold til den sparring og udvikling vi bidrager med, men ser samtidig hver enkelt opgave som en ny og unik situation.

Rasmus Hultberg Riis

Partner, arkitekt maa
Projektleder, Auditor i tilgængelighed

rr@rasmusrasmus.dk Tel: +45 2380 2096

Rasmus har igennem mange år fungeret som projektleder på store komplekse projekter i Danmark og norden, og haft talrige opgaver med bygherrerådgivning og brugerinvolvering på mange niveauer.

Rasmus har stærke kompetencer indenfor både projektudvikling og udførelse, og har stor erfaring med at føre projekterne sikker i mål, til gavn for alle involverede.

Rasmus har nogle af landets bedste specialistkompetencer indenfor især universelt design og plejesektoren, hvor særlige brugerbehov kræver særlige kompetencer i at blive omsat til god arkitektur. Med ydmyghed og omhu, bliver særlige behov omsat til en æstetisk og funktionel ramme, som øger livskvaliteten for brugerne.

 

Rasmus er med sin venlige fremtræden og sin præcise formuleringsevne en værdsat leder i workshops og brugergruppe sammenhænge.

Jacob Lajer

Praktikant fra Aarhus Arkitektskole
Stud.arch

JL@rasmusrasmus.dk 

Benedicte Krone

Studentermedhjælper
Ba.arch