top of page

Klimaparat Bydel

Bygherre
Arkitekt 
Opgave 
Lokation
År 

Offentlig
rasmusrasmus ApS
Masterplan for ny bydel - Konkurrence
Humlebæk
2011

Konkurrenceforslag til udformning af ny klimaklar bydel i Humlebæk.

Konceptet bearbejder landskabskiler i mange skalatrin som tydeligt designparameter. Kilerne danner vilde landskabsrum som kontrast til kultiverede boligområder, som ligger i tydeligt afgrænsede øer.

Den ambitiøse masterplans spændevide omkranser principper for både håndtering af voldsomme regnmængder, fremtidens kollektive trafik og nye boformer som alternativ til det klassiske parcelhus.

bottom of page