top of page

Ny Grønningen

Bygherre
Arkitekt 

Samarbejdspartnere
Opgave 
Lokation
År 

Aabenraa Kommune
rasmusrasmus ApS

Frost Larsen A/S, WAD Landskab & LB Consult
Plejehjem - Konkurrence
Tinglev
2019

Plejehjem med 24 boliger med tilhørende centerbygning og udenomsarealer.

 

Projektets arkitektur tager sit udgangspunkt i en skala fra det omkringliggende boligkvarter og Ny Grønningen bliver endnu et smukt boligområde i byen – ikke en institution. Hverdagslivet for beboerne bliver således en moderne arkitektonisk ramme, som i skala, udtryk og materialevalg minder om den bolig, beboerne typisk kommer fra. Boenhederne udformes som individuelle ”parcelhuse”, hvor hver boenhed har egen ”hoveddør” og ikke blot ligger på en institutionsgang.

Boenhederne er på bedste vis disponeret over samme planløsning, med boligerne placeret omkring et indre beskyttet gårdrum. Boligerne placeres i enheder på 2 til 4 boliger alle med hoveddøren mod det centrale gårdrum. Strukturen skaber en naturlig rundgang, hvor den fælles opholdsstue bliver ankerpunktet. Rundgangen har hele tiden kig til gårdhaven og på tværs af denne, så man altid kan orientere sig. Demente beboere eller beboere med kognitive forstyrrelser har således let ved at finde sin bolig eller den fælles opholdsstue.

bottom of page